Töltés

Cikkek

A védőgázas ívhegesztés előnyei

A kézi ívhegesztés fogyatékosságainak kikü­szöbölésére kidolgozták a védőgázas ívhegesztést; többféle módszer tartozik ide, egyebek között a szén-dioxid- és más védőgázas eljárás. Jellemzőjük, hogy rövid elektród helyett egy tekercsről folyamatosan lecsavarodó huzalt használnak. Ez átmegy egy nagy teljesítményű hegesztőpisztolyon, és egy palackból táplált gáz- vagy gázkeverék atmoszférájába jut.

A gázatmoszféra megvédi a hegesztendő fe­lületeket a levegő oxidáló hatásától. A huzalt választják anódnak, a hő nagyobb része tehát az anódot éri, amikor ív húzódik közte és a munkadarab között. Ettől ez a fém gyorsan megolvad, és az íven át a munkadarabra jut; hogy milyen formában, az az áramerősségtől függ. Ha ennek értéke legalább 30 amper, ak­kor a nagy erők hatására a huzal csúcsáról fémcseppek távoznak és kerülnek a munkada­rab felületére. Ezeket az erőket - az elektro­mos töltésű részecskék és a hozzájuk kapcso­lódó mágneses terek közötti kölcsönhatások megnyilatkozásait - magnetohidrodinamikai erőknek nevezik. Olyan nagyok, hogy legyőz­hetik a gravitációt, ezért ezzel a módszerrel lentről fölfelé is lehet hegeszteni.

Az ívhegesztésben vedőgázként argont, hé­liumot, argon-hélium keveréket vagy szén-di­oxidot használnak. Az argon és a hélium - ne­mesgázok levén - jobb varratot adnak, mint a szén-dioxid, de jóval drágábbak is nála. Ha .i drága gázok helyett csöves, hegesztőpasztával töltött szilárd elektróddal dolgoznak, igen jó minőségű varratot kapnak. Ezt a hegesztő­paszta töltésű elektródot - a hegesztőpaszta összetétele szerint - vagy szén-dioxid védő­gázzal, vagy védőgáz nélkül használják. A hegesztőpasztával töltött huzalnak több előnye is van: kisebb Időbefektetéssel több fém vihető fel a hegesztendő felületre, így a munkadarab kevésbe van kitéve annak, hogy deformálód­jék; ráadásul ezekkel a hegesztőhuzalokkal olyan helyen is lehet dolgozni, ahol a szél egy­szerűen elfújná a védőgáz atmoszférát. A fedett ívű hegesztés szinten folytonos huzalelektródot alkalmaz; ebben a módszer­ben egy vagy több, különleges kocsira erősített hegesztőfejet használnak. Egy közvetlenül az elektród elé tett tölcsér hegesztőpaszta-réteget visz fel a munkadarabra. Az ívet közben a laza fedőréteg alatt húzzák.

Az oldal tetejére!